دبیرستان نمونه دولتی فاطمه الزهرا(س)
 
اهداف و برنامه ها