دبیرستان نمونه دولتی فاطمه الزهرا(س)
 
     
آزمون آنلاین فیزیک
 

ازمون آنلاین فیزیک

آزمون چهار گزینه ای
99/02/31
با کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

 
 
 
آزمون آنلاین فیزیک  

فیزیک تجربی

آزمون چهار گزینه ای
99/02/28
با رمز و کاربری خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

     
آزمون شیمی 
 

آزمون شیمی پایه یازدهم

آزمون چهارگزینه ای
99/02/24
با کاربری و رمز عبور خود وارد شوید. 
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

 
     
 
 
آزمون مثلثات
 
 

مثلثات پایه یازدهم

آزمون چهارگزینه ای
99/02/21
با رمز عبور و کاربری خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

 
     
 
آزمون فصل 7 تجربی، ریاضی

آزمون فصل7

آزمون چهار گزینه ای
99/02/18
با کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

 
فیزیک یازدهم تجربی

فیزیک یازدهم تجربی

آزمون فیزیک یازدهم تجربی
آزمون چهارگزینه ای
با کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

 
   
آزمون حد یازدهم ریاضی

آزمون حد یازدهم ریاضی

آزمون حد یازدهم ریاضی
آزمون چهارگزینه ای
لطفا با کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

     
 
آزمون شیمی یازدهم 

شیمی یازدهم

آزمون شیمی یازدهم
99/02/03
چهار گزینه ای
لطفا با کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
به زمان آزمون توجه داشته باشید.

 
آزمون اقتصاد دهم 

اقتصاد 104

آزمون اقتصاد
چهارگزینه ای
99/01/27
لطفا با کاربری و رمز خود وارد شوید

 
جامه شناسی یازدهم

جامعه یازدهم انسانی

جامعه شناسی 204
آزمون چهارگزینه ای
99/01/25
لطفا با کاربری و رمز خود وارد شوید.

 
روان شناسی یازدهم

روان شناسی یازدهم

روان شناسی یازدهم انسانی
چهار گزینه ای
99/01/23

 
جامعه شناسی دهم انسانی

جامعه دهم انسانی

جامعه شناسی 
آزمون چهارگزینه ای
99/01/23